Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam - 0919.243.248

Mr. Tam - 0919.243.248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP VÀ TĂNG ÁP (40-350BAR), J.A.BECKER-GERMANY

mỗi trang
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 125/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 125/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 2 Driving power 2,2 kW Air flow 125 l/min Drive speed 1000 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 72 dB (A) Length 650 mm Width 495 mm Height 520 mm Weight 107 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 245/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 245/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 2 Driving power 4 kW Air flow 245 l/min Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 81 dB (A) Length 650 mm Width 540 mm Height 560 mm Weight 115 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 500/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 500/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 2 Driving power 9 kW Air flow 500 l/min Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 80 dB (A) Length 850 mm Width 640 mm Height 670 mm Weight 200 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 600/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 600/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 2 Driving power 9 kW Air flow 600 l/min Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 83 dB (A) Length 850 mm Width 640 mm Height 670 mm Weight 200 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 1000/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 1000/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 2 Driving power 15 kW Air flow 990 l/min Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 92 dB (A) Length 1270 mm Width 1050 mm Height 880 mm Weight 365 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 1100/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 1100/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 3 Driving power 18,5 kW Air flow 1100 l/min Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1300 mm Width 950 mm Height 950 mm Weight 410 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 2400/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 2400/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 3 Driving power 37 kW Air flow 2400 l/min Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1570 mm Width 1080 mm Height 1085 mm Weight 670 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur Manufacturer Article No.: SV2400/40
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 3000/40

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP J.A BECKER, SV 3000/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 3 Driving power 45 kW Air flow 3020 l/min Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1570 mm Width 1120 mm Height 1085 mm Weight 690 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur Manufacturer Article No.: SV3000/40
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 64 BAR, SV 200/64

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 64 BAR, SV 200/64

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 64 bar Stages 2 Delivery quantity 210 l/min Driving power 4 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 79 dB (A) Length 650 mm Width 565 mm Height 610 mm Weight 120 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 64 BAR, SV 1101/64

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 64 BAR, SV 1101/64

Technical data Application, medium Luft Max. operating pressure 64 bar Stages 3 Delivery quantity 1100 l/min Driving power 18,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1300 mm Width 900 mm Height 950 mm Weight 410 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 70 BAR, SV 3000/70

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 70 BAR, SV 3000/70

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 70 bar Stages 3 Delivery quantity 3000 l/min Driving power 45 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1570 mm Width 1120 mm Height 1085 mm Weight 960 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 80 BAR, SV 1101/80

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 80 BAR, SV 1101/80

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 80 bar Stages 3 Delivery quantity 1100 l/min Driving power 18,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1300 mm Width 900 mm Height 950 mm Weight 410 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 80 BAR, SV 2000/80

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 80 BAR, SV 2000/80

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 80 bar Stages 3 Delivery quantity 1965 l/min Driving power 30 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1460 mm Width 1080 mm Height 1085 mm Weight 590 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 120 BAR, SV 1101/120

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 120 BAR, SV 1101/120

Technical data Application, medium Luft Max. operating pressure 120 bar Stages 3 Delivery quantity 1100 l/min Driving power 22 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1360 mm Width 900 mm Height 950 mm Weight 590 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 150 BAR, SV 270/150

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 150 BAR, SV 270/150

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 150 bar Stages 3 Delivery quantity 270 l/min Driving power 5,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 83 dB (A) Length 770 mm Width 640 mm Height 610 mm Weight 167 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 250 BAR, SV 225/250

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 250 BAR, SV 225/250

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 250 bar Stages 3 Delivery quantity 225 l/min Driving power 5,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 83 dB (A) Length 770 mm Width 640 mm Height 610 mm Weight 167 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 350 BAR, SV 225/350

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP 350 BAR, SV 225/350

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 350 bar Stages 3 Delivery quantity 218 l/min Driving power 5,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 83 dB (A) Length 770 mm Width 640 mm Height 610 mm Weight 167 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 300 BAR, SVB 300/250

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 300 BAR, SVB 300/250

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 250 bar Stages 4 Delivery quantity 300 l/min Driving power 7,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 85 dB (A) Length 1165 mm Width 735 mm Height 825 mm Weight 285 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVC 300/350

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVC 300/350

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 350 bar Stages 4 Delivery quantity 290 l/min Driving power 9 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 85 dB (A) Length 1165 mm Width 735 mm Height 825 mm Weight 285 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVB 450/250

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVB 450/250

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 250 bar Stages 4 Delivery quantity 455 l/min Driving power 11 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 85 dB (A) Length 1165 mm Width 735 mm Height 825 mm Weight 295 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVC 450/350

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVC 450/350

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 350 bar Stages 4 Delivery quantity 445 l/min Driving power 15 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 85 dB (A) Length 1165 mm Width 735 mm Height 825 mm Weight 295 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVD 600/250

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVD 600/250

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 250 bar Stages 4 Delivery quantity 585 l/min Driving power 15 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1205 mm Width 890 mm Height 925 mm Weight 440 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVD 600/350

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVD 600/350

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 350 bar Stages 4 Delivery quantity 575 l/min Driving power 15 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1205 mm Width 890 mm Height 925 mm Weight 440 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVD 700/250

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVD 700/250

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 250 bar Stages 4 Delivery quantity 705 l/min Driving power 18,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1205 mm Width 890 mm Height 925 mm Weight 470 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVD 700/350

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVD 700/350

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 350 bar Stages 4 Delivery quantity 705 l/min Driving power 18,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 95 dB (A) Length 1205 mm Width 890 mm Height 925 mm Weight 470 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 150 BAR, SVB 1100/150

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 150 BAR, SVB 1100/150

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 150 bar Stages 4 Delivery quantity 1130 l/min Driving power 22 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1380 mm Width 1050 mm Height 1085 mm Weight 530 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVB 1100/250

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVB 1100/250

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 250 bar Stages 4 Delivery quantity 1100 l/min Driving power 30 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1460 mm Width 1050 mm Height 1085 mm Weight 600 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVB 1100/350

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVB 1100/350

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 350 bar Stages 4 Delivery quantity 1080 l/min Driving power 30 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1460 mm Width 1050 mm Height 1085 mm Weight 600 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVB 1300/250

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 250 BAR, SVB 1300/250

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 250 bar Stages 4 Delivery quantity 1700 l/min Driving power 37 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1570 mm Width 1050 mm Height 1085 mm Weight 690 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur Manufacturer Article No.: SVB1300/250
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVB 1300/350

MÁY NÉN KHÍ PISTON CAO ÁP 350 BAR, SVB 1300/350

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 350 bar Stages 4 Delivery quantity 1390 l/min Driving power 37 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 4 Operating temperature 5 - 40 °C Noise level 90 dB (A) Length 1570 mm Width 1050 mm Height 1085 mm Weight 690 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5360-2/40

MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5360-2/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 40 bar Stages 1 Inlet pressure 5 / 7,5 / 10 bar Delivery quantity 1800 / 2730 / 3465 l/min Driving power 11 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Length 1235 mm Width 670 mm Height 695 mm Weight 281 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5360-2/40

MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5360-2/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 20 bar Stages 1 Inlet pressure 7,5 / 10 / 13 bar Delivery quantity 4200 / 5890 / 7600 l/min Driving power 18,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Length 1325 mm Width 820 mm Height 910 mm Weight 385 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5461-2/40

MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5461-2/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 20 bar Stages 1 Inlet pressure 7,5 / 10 / 13 bar Delivery quantity 4200 / 5890 / 7600 l/min Driving power 18,5 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 2 Operating temperature 5 - 40 °C Length 1325 mm Width 820 mm Height 910 mm Weight 385 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248
MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5461-3/40

MÁY NÉN KHÍ BOOSTER V 5461-3/40

Technical data Application, medium Luft / Air Max. operating pressure 20 bar Stages 1 Inlet pressure 7,5 / 10 / 13 bar Delivery quantity 6400 / 8770 / 11100 l/min Driving power 22 kW Drive speed 1500 rpm Cylinder count 3 Operating temperature 5 - 40 °C Length 1450 mm Width 920 mm Height 910 mm Weight 428 kg Outlet temperature ca. 10 °C über Eingangstemperatur
Call: 0919-243-248

Top

   (0)