Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam - 0919.243.248

Mr. Tam - 0919.243.248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI HẠT TẠO KHÍ OXY (ZEOLITE)

mỗi trang
HẠT ZEOLITE 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT ZEOLITE 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: China:
Model: 13X-HP (0.4-0.8mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói:
- Kích thước hạt: 0.4-0.8 mm dùng cho máy tạo khí oxy y tế
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 25kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHÍ OXY Y TẾ 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT TẠO KHÍ OXY Y TẾ 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: China:
Model: 13X-HP (0.4-0.8mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói:
- Kích thước hạt: 0.4-0.8 mm dùng cho máy tạo khí oxy y tế
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 25kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHÍ OXY ZEOLITE 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT TẠO KHÍ OXY ZEOLITE 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: China:
Model: 13X-HP (0.4-0.8mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói:
- Kích thước hạt: 0.4-0.8 mm dùng cho máy tạo khí oxy y tế
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 25kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY Y TẾ 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY Y TẾ 13X-HP (0.4-0.8mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: China:
Model: 13X-HP (0.4-0.8mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói:
- Kích thước hạt: 0.4-0.8 mm dùng cho máy tạo khí oxy y tế
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 25kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT ZEOLITE 13X-HP (1.6-2.5 mm)

HẠT ZEOLITE 13X-HP (1.6-2.5 mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: China
Model: 13X-HP (1.6-2.5mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói
- Kích thước hạt: 1.6-2.5 mm dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 125kg/1 thùng
Ứng dụng:
- Công nghiệp..

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHÍ OXY ZEOLITE 13X-HP (1.6-2.5 mm)

HẠT TẠO KHÍ OXY ZEOLITE 13X-HP (1.6-2.5 mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: China
Model: 13X-HP (1.6-2.5mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói
- Kích thước hạt: 1.6-2.5 mm dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 125kg/1 thùng
Ứng dụng:
- Công nghiệp..

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP 13X-HP (1.6-2.5mm)

HẠT TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP 13X-HP (1.6-2.5mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: China
Model: 13X-HP (1.6-2.5mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói
- Kích thước hạt: 1.6-2.5 mm dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 125kg/1 thùng
Ứng dụng:
- Công nghiệp..

Call: 0919-243-248
HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY CÔNG NGHIỆP 13X-HP (1.6-2.5 mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY CÔNG NGHIỆP 13X-HP (1.6-2.5 mm)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: China
Model: 13X-HP (1.6-2.5mm)
Kích thước, Hình dạng và đóng gói
- Kích thước hạt: 1.6-2.5 mm dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp
- Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
- Đóng gói tiêu chuẩn: 125kg/1 thùng
Ứng dụng:
- Công nghiệp..

Call: 0919-243-248
HẠT ZEOLITE THỤY SĨ Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT ZEOLITE THỤY SĨ Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z12-07
Kích thước hạt: 0.4-0.8mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 23 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHÍ OXY Y TẾ Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT TẠO KHÍ OXY Y TẾ Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z12-07
Kích thước hạt: 0.4-0.8mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 23 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHI OXY ZEOCHEM Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT TẠO KHI OXY ZEOCHEM Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z12-07
Kích thước hạt: 0.4-0.8mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 23 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY Y TẾ Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY Y TẾ Z12-07 (0.4-0.8 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY TẠO KHÍ OXY Y TẾ
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z12-07
Kích thước hạt: 0.4-0.8mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 23 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy y tế

Call: 0919-243-248
HẠT ZEOLITE THỤY SĨ Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT ZEOLITE THỤY SĨ Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z10-04
Kích thước hạt: 1.0-2.0 mm hoặc 1.6-2.6mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 125 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z10-04
Kích thước hạt: 1.0-2.0 mm hoặc 1.6-2.6mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 125 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp

Call: 0919-243-248
HẠT TẠO KHÍ OXY ZEOCHEM Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT TẠO KHÍ OXY ZEOCHEM Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z10-04
Kích thước hạt: 1.0-2.0 mm hoặc 1.6-2.6mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 125 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp

Call: 0919-243-248
HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY CÔNG NGHIỆP Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO MÁY OXY CÔNG NGHIỆP Z10-04 (1.6-2.6 MM)

HẠT ZEOLITE DÙNG CHO TẠO KHÍ OXY CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: Zeochem_Thụy sĩ
Model: Z10-04
Kích thước hạt: 1.0-2.0 mm hoặc 1.6-2.6mm
Hình dạng hạt: hình tròn màu vàng nhạt
Đóng gói tiêu chuẩn: 125 kg/1 thùng
Ứng dụng: Dùng cho máy tạo khí oxy công nghiệp

Call: 0919-243-248

Top

   (0)